Tumblelog by Soup.io
 • blinckyblue
 • cheatha
 • domha
 • malborghetto
 • weckgeschnappt
 • consequence
 • blumen
 • Elkeringhausen
 • farfocle
 • flederrattie
 • jmtosses
 • Suzi
 • phroton
 • jiska
 • Lilak
 • supe
 • CreativeWriter
 • niekoniecznieomnie
 • etowner
 • gobaaby
 • sonylein
 • Beatrix
 • zyj-kolorowo
 • roslyntune
 • petronela
 • kingkong
 • tahlion
 • zlewkizpolewki
 • lyken
 • isno
 • pannahipokrytka
 • Einheitsbrei
 • twentysquirrels
 • JI
 • arafara
 • PussiesandPorn
 • retaliate
 • znuh
 • cynamon
 • angelsdemon
 • czosnekzpempka
 • freeonlineebooks
 • januarydevil
 • guyver
 • Moniauke
 • stockholmsyndrome
 • liliowadusza
 • Duke-Balou
 • goniewicz
 • kotalke
 • kochamkotyxd
 • rugia
 • julart
 • Iriss
 • rainingman
 • horzt
 • kotletoziom
 • wonsy-janusza
 • karli2
 • arielka
 • FreXxX
 • burragoo
 • predictableannie
 • greendaemon
 • gemma
 • pocieszne
 • AsTheSunKissedHorizon
 • keyrings
 • amongg
 • wannaherbaty
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

8662 3ed7 500
Reposted frompunisher punisher viadeinneuerfreund deinneuerfreund

November 10 2018

Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianowaczi nowaczi
4945 5ba9 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
4193 327c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatotal1ty total1ty
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapalelady palelady
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viapalelady palelady
Behind the cameras
Reposted fromtgs tgs viamontak montak
1228 c495 500
Reposted fromhagis hagis viastarbug starbug

November 09 2018

1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viaelinela elinela
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viav2px v2px
4017 c4b2
Reposted fromsavatage savatage viawyspian wyspian
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viamarkovitsh markovitsh
0120 cbcf 500
Reposted fromnosmile nosmile vianezavisan nezavisan
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viacountingme countingme
3179 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viaTehawanka Tehawanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl