Tumblelog by Soup.io
 • blinckyblue
 • cheatha
 • domha
 • malborghetto
 • weckgeschnappt
 • consequence
 • blumen
 • Elkeringhausen
 • farfocle
 • flederrattie
 • jmtosses
 • Suzi
 • phroton
 • jiska
 • Lilak
 • supe
 • CreativeWriter
 • niekoniecznieomnie
 • etowner
 • gobaaby
 • sonylein
 • Beatrix
 • zyj-kolorowo
 • roslyntune
 • petronela
 • kingkong
 • tahlion
 • zlewkizpolewki
 • lyken
 • isno
 • pannahipokrytka
 • Einheitsbrei
 • twentysquirrels
 • JI
 • arafara
 • PussiesandPorn
 • retaliate
 • znuh
 • cynamon
 • angelsdemon
 • czosnekzpempka
 • freeonlineebooks
 • januarydevil
 • guyver
 • Moniauke
 • stockholmsyndrome
 • liliowadusza
 • Duke-Balou
 • goniewicz
 • kotalke
 • kochamkotyxd
 • rugia
 • julart
 • Iriss
 • rainingman
 • horzt
 • kotletoziom
 • wonsy-janusza
 • karli2
 • arielka
 • FreXxX
 • burragoo
 • predictableannie
 • greendaemon
 • gemma
 • pocieszne
 • AsTheSunKissedHorizon
 • keyrings
 • amongg
 • wannaherbaty
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

3487 e7c2
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viawonko wonko
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor
Reposted fromgainaxing gainaxing viaZoonk11 Zoonk11
1828 a932 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaantihec antihec
6683 9f1d 500
4612 1433 500
0025 8585 500
Reposted fromverronique verronique viamilky-mist milky-mist
4054 9749 500

Joachim Bandau, ‘Schwarzaquarelle’, 1999

Reposted fromkimik kimik viablackmoth7 blackmoth7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
2768 93ea 500
Reposted fromlyder lyder viagaf gaf
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viagaf gaf
9827 ccb3
Reposted frommachinae machinae viapaket paket
2281 7ab4 500
3529 003b 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagaf gaf

May 22 2019

Jestem dobrą dziewczyną, ze złymi nawykami. Ciągle wplątuję się w historie, które mnie nie dotyczą, bagatelizując istotne dla mnie rzeczy. Niewiele potrzebuję od życia, a ono tak wiele ode mnie wymaga. Miłość uważam za największą siłę, zaufanie za największy przejaw odwagi. Za tymi których kocham pójdę w ogień, ale jeśli ktoś mnie zrani to tym ogniem spalę za sobą wszystkie mosty.
— Aleksandra Steć
Reposted fromyveee yveee viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
6175 a25d 500
8920 6639 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl