Tumblelog by Soup.io
 • blinckyblue
 • cheatha
 • domha
 • malborghetto
 • weckgeschnappt
 • consequence
 • blumen
 • Elkeringhausen
 • farfocle
 • flederrattie
 • jmtosses
 • Suzi
 • phroton
 • jiska
 • Lilak
 • supe
 • CreativeWriter
 • niekoniecznieomnie
 • etowner
 • gobaaby
 • sonylein
 • Beatrix
 • zyj-kolorowo
 • roslyntune
 • petronela
 • kingkong
 • tahlion
 • zlewkizpolewki
 • lyken
 • isno
 • pannahipokrytka
 • Einheitsbrei
 • twentysquirrels
 • JI
 • arafara
 • PussiesandPorn
 • retaliate
 • znuh
 • cynamon
 • angelsdemon
 • czosnekzpempka
 • freeonlineebooks
 • januarydevil
 • guyver
 • Moniauke
 • stockholmsyndrome
 • liliowadusza
 • Duke-Balou
 • goniewicz
 • kotalke
 • kochamkotyxd
 • rugia
 • julart
 • Iriss
 • rainingman
 • horzt
 • kotletoziom
 • wonsy-janusza
 • karli2
 • arielka
 • FreXxX
 • burragoo
 • predictableannie
 • greendaemon
 • gemma
 • pocieszne
 • AsTheSunKissedHorizon
 • keyrings
 • amongg
 • wannaherbaty
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamononok mononok
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? [...] Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— jodi picoult
Reposted fromxcvbz xcvbz vialenifca lenifca
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing vialaparisienne laparisienne
1591 3d51 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
1632 d366 500
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavalardohaeris valardohaeris
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianowaczi nowaczi
2087 c033
Reposted fromtgs tgs vianowaczi nowaczi

February 20 2019

Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
1162 68c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viaSkydelan Skydelan

Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.


— Stephen King – Doktor Sen
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaSkydelan Skydelan
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromkrn krn viaSkydelan Skydelan
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viaSkydelan Skydelan
- Nasze egoistyczne pokolenie często używa takiego argumentu: my nie mieliśmy Erasmusa, nie mogliśmy podróżować, nie uczestniczyliśmy w obiegu kultury, sztuki, nauki. A wy macie takie możliwości i jeszcze biadolicie?
- Przecież myśmy słyszeli to samo. Nie pamiętasz? Jak narzekałeś, że zupka jest niesmaczna, to ci mówili: "A ja miałem czarny chleb na kartki w obozie pracy". Przecież to jest klasyczna międzypokoleniowa brednia.
— Piotr Najsztub w rozmowie z Jackiem Żakowskim, "Okupanci i pogodzeni", Newsweek 20/14
Reposted from1923 1923 viaSkydelan Skydelan
1190 2e39 500
Reposted fromsavatage savatage viaSkydelan Skydelan
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSkydelan Skydelan
Reposted fromtove tove viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl