Tumblelog by Soup.io
 • blinckyblue
 • cheatha
 • domha
 • malborghetto
 • weckgeschnappt
 • consequence
 • blumen
 • Elkeringhausen
 • farfocle
 • flederrattie
 • jmtosses
 • Suzi
 • phroton
 • jiska
 • Lilak
 • supe
 • CreativeWriter
 • niekoniecznieomnie
 • etowner
 • gobaaby
 • sonylein
 • Beatrix
 • zyj-kolorowo
 • roslyntune
 • petronela
 • kingkong
 • tahlion
 • zlewkizpolewki
 • lyken
 • isno
 • pannahipokrytka
 • Einheitsbrei
 • twentysquirrels
 • JI
 • arafara
 • PussiesandPorn
 • retaliate
 • znuh
 • cynamon
 • angelsdemon
 • czosnekzpempka
 • freeonlineebooks
 • januarydevil
 • guyver
 • Moniauke
 • stockholmsyndrome
 • liliowadusza
 • Duke-Balou
 • goniewicz
 • kotalke
 • kochamkotyxd
 • rugia
 • julart
 • Iriss
 • rainingman
 • horzt
 • kotletoziom
 • wonsy-janusza
 • karli2
 • arielka
 • FreXxX
 • burragoo
 • predictableannie
 • greendaemon
 • gemma
 • pocieszne
 • AsTheSunKissedHorizon
 • keyrings
 • amongg
 • wannaherbaty
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

2767 9393 500
Reposted fromknot knot viadelirivmv delirivmv
Styczeń to jest czas, kiedy witam się bez uśmiechu, mylę numery autobusów i miewam dziwne sny. Złamałam już wszystkie noworoczne postanowienia i nie jest mi wstyd. Rozmowy się nie kleją, książki leżą przerwane w połowie, słucham starych piosenek i wracam do przeszłości. Choć byłam w niej tyle razy i znam już wszystko na pamięć. To taki czas, kiedy wydaję mi się, że będzie tak już zawsze...miałko i depresyjnie. Czekam aż minie...
Reposted fromhabae habae viadelirivmv delirivmv
5740 e406
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viadelirivmv delirivmv
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadelirivmv delirivmv
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viadelirivmv delirivmv
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadelirivmv delirivmv
5775 73a1
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viadelirivmv delirivmv
9260 821b
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
9354 0de7 500
Reposted frompiehus piehus viapunisher punisher
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
Reposted fromlamborg lamborg viamehhh mehhh
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaoll oll
8737 5cc6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapomoor pomoor
4319 8005 500
Reposted from0 0 viakrzysk krzysk
1166 04de 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
5021 a9e8 500
Reposted fromidiod idiod viamiejmniej miejmniej
1396 4130 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viamiejmniej miejmniej
2239 4502
Reposted fromkrzysk krzysk viamiejmniej miejmniej
Reposted frombluuu bluuu viamorazmora morazmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl